Can Badal

Viver de Segarra

Gent de confiança

Entitat Certificadora de Productes Agroalimentaris Lot de Carn de Vedella certificada amb alimentació 100% Vegetal Certificat de Producte

És una explotació agrícola i ramadera d'unes 100 hectàrees i uns 600 caps de vedells. Regentada pels germans Josep i Xavier Rubí, fills De Can Badal de Viver De Segarra, província de Lleida.

Aquesta empresa es dedica al cultiu de cereals i a l'engreix de vedells i la seva comercialització. El vedells estan allotjats amb unes granges on es prioritza el benestar, estan còmodes amples i els hi toca l'aire lliure i el sol.

Carn de Vedella Certificada

Engreix amb alimentació 100% vegetal

Correctors vitamínico-minerals

almenys els últims sis mesos

Carn de Vedella Certificada

Carn de vedella certificada "CAN BADAL" amb alimentació 100% vegetal. Nosaltres portem les nostres mitges canals directament a les carnisseries, botigues o restaurants.

Sempre van acompanyades d'un document de circulació on hi especifica el numero de dip (identificació individual per cada vedell des del dia que Neix).